صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته
درباره شرکت

id : 33986
نام : صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته
پروانه بهره برداری : 119/27/4111
تلفن کارخانه : 3833521745
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فردوسی شمالی ، خیابان نورا لشهدا ، خیابان نور اول ، كوی 5، پلاك 5

پودرنوشیدنی فوری كاكائویی

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

60000 : متر مربع

پودر نوشیدنی فوری كاراملی

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

10000 : متر مربع

پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و پودر میوه

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

20000 : عدد

دانه قهوه بوداده شده

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

10000 : عدد

پودر قهوه بوداده و ساییده (پودر قهوه دم كردنی)

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

1300 : تن

قهوه فوری

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

45 : تن

پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

105 : تن

پودر خامه ای كننده لبنی و غیر لبنی

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

1000 : عدد

بسته بندی سرگل و گل زعفران

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

400 : تن

بسته بندی چای

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

300 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

150 : تن

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

50 : تن

بسته بندی كاكائو و فرآورده بر پایه كاكائو

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

200 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

200 : تن

بسته بندی دسر پودری

صنایع غذایی اسپانه سالار شایسته

50 : تن