تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی
درباره شرکت

id : 33761
نام : تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی
پروانه بهره برداری : 41662
تلفن کارخانه : 3834222848
تلفن دفتر مرکزی : 3824237655
آدرس کارخانه : بروجن - شهرك صنعتی - فاز 1 - بلوار تلاش
آدرس دفتر مرکزی : بروجن-شهرك صنعتی بلوار تلاش

مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی)

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

5400 : تن

كود پاش

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

12000 : تن

قطعات تریلر و نیم تریلر كشاورزی

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

200 : تن

نهركن كشاورزی

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

200 : تن

ردیف كار كشاورزی

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

3600 : تن

سم پاش موتوری

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

11500 : تن

خرمنكوب

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

2000 : تن

دستگاه مخلوط كن و خردكن علوفه و ساقه

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

30000 : تن

خاك ورز كشاورزی

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

3000 : تن

دستگاه ردیف كن علوفه (ریك)

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

500 : دستگاه

آسیاب چكشی گندم

تولیدی صنعتی كشاورزی ابتكار هاشمی

150 : دستگاه