محمدحسین امامقلی وندونصرت اله اسدی وغلامحسین عاشق حسینی
درباره شرکت

id : 33113
نام : محمدحسین امامقلی وندونصرت اله اسدی وغلامحسین عاشق حسینی
پروانه بهره برداری : 21423
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ملاردسراسیاب خ اطلس شرقی روبروی مسجدامام رضاپ 122
آدرس دفتر مرکزی : null

راكتورهای هسته ای

محمدحسین امامقلی وندونصرت اله اسدی وغلامحسین عاشق حسینی

10000 : دستگاه

ماشین اسپارك

محمدحسین امامقلی وندونصرت اله اسدی وغلامحسین عاشق حسینی

10000 : دستگاه