فلز الكترونیك پاد
درباره شرکت

id : 32944
نام : فلز الكترونیك پاد
پروانه بهره برداری : 23388
تلفن کارخانه : 2165435973
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار تیر، خیابان هفتم غربی، پلاك ثبتی شماره 817/23
آدرس دفتر مرکزی : ملارد، شهرك صنعتی صفادشت، خیابان هقتم غربی، پلاك 349

اواپراتور

فلز الكترونیك پاد

400 : تن

كندانسور

فلز الكترونیك پاد

500 : تن

یو پی اس تكفاز

فلز الكترونیك پاد

600000 : تن

یو پی اس سه فاز

فلز الكترونیك پاد

20 : تن

تابلو برق فشارضعیف (تا 1 كیلوولت)

فلز الكترونیك پاد

200 : تن

رك خارجی سیستم های الكتریكی

فلز الكترونیك پاد

200 : تن

رك داخلی ایستاده سیستم های الكتریكی

فلز الكترونیك پاد

200 : تن

رك داخلی دیواری سیستم های الكتریكی

فلز الكترونیك پاد

50 : تن

رك مخابراتی داخلی ایستاده

فلز الكترونیك پاد

200000 : تن

رك مخابراتی داخلی دیواری

فلز الكترونیك پاد

150000 : تن

رك مخابراتی خارجی

فلز الكترونیك پاد

33000 : تن