صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
درباره شرکت

id : 32888
نام : صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
پروانه بهره برداری : 62652 - 16
تلفن کارخانه : 2165432742
تلفن دفتر مرکزی : 213432742
آدرس کارخانه : خیابان هشتم شرقی، قطعه 399
آدرس دفتر مرکزی : شهرك غرب، م صنعت، خ هنرمندان شمالی، خ پیروزان شمالی روبروی بن بست امیركبیر

پودر ژله

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

13000 : تن

پودر فرآورده های لبنی

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

2000 : تن

آرد برنج

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

4300 : تن

آرد نخود

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

4300 : تن

آرد بیسكویت، كیك و كلوچه

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

150 : تن

پودر كیك (آماده و نیمه آماده)

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

38 : تن

پودر آماده خمیر پیتزا

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

13 : تن

پودر آماده خمیرهای غذایی (به جز پودر خمیر پیتزا)

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

20 : تن

پودر شیرینی (آماده و نیمه آماده)

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

10 : تن

پودر بیسكویت، كیك و كلوچه

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

15 : تن

آرد نول

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

15 : تن

پودر نارگیل

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

1000 : تن

جو پرك شده

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

400 : تن

آرد یا پودر سوخاری

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

1300 : تن

مغزی (فیلینگ ) وكرم آماده مصرف

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

200 : تن

پودر كاكائو

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

400 : تن

پودر نوشیدنی فوری كاراملی

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

400 : تن

ادویه فرآوری شده

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

400 : تن

پودر نوشیدنی فوری بر پایه اسانس مصنوعی

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

2000000 : عدد

قهوه فوری

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

10000 : دستگاه

پودر غذاهای نیمه آماده

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

2000 : دستگاه

پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

4000 : دستگاه

پودر دسر

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

2000 : دستگاه

پودر خامه ای كننده لبنی و غیر لبنی

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

1000 : دستگاه

پودر پودینگ

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

54000 : دستگاه

بیكینگ پودر

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

1000 : دستگاه

بهبود دهنده مورد مصرف در صنایع نان ،شیرینی و ماكارونی

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

1000 : دستگاه

بسته بندی چای

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

1000 : دستگاه

بسته بندی قند و شكر

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

1000 : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

10000 : تن

بسته بندی نشاسته

صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین

3000 : تن