شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك
درباره شرکت

id : 32847
نام : شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك
پروانه بهره برداری : 25713
تلفن کارخانه : 12165437192-8
تلفن دفتر مرکزی : 2623437193
آدرس کارخانه : بلوار فروردین خیابان نهم غربی قطعات 3-4-5
آدرس دفتر مرکزی : سرآسیاب ملارد خ معلم روبروی ترانس برق

زیتون كنسروی (كشاورزی)

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

3600000 : متر مربع

كمپوت

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

6900 : تن

مربا

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

1500 : تن

آب میوه مركبات از كنسانتره

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

1000 : تن

آب میوه غیر مركبات از كنسانتره یا پوره

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

1500 : تن

شور كنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمك)

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

900 : تن

ترشی كنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سركه)

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

600 : تن

رب انار

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

2500 : تن

شربت از مركبات

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

2100000 : جفت

شربت از غیر مركبات

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

2400 : تن

سس

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

2355 : تن

بسته بندی گلاب و عرقیات گیاهی

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

300 : تن

بسته بندی عسل

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

300 : تن

بسته بندی رب

شركت صنایع غذایی پیشتاز رازك

300000 : جفت