سیماران
درباره شرکت

id : 32832
نام : سیماران
پروانه بهره برداری : 3217
تلفن کارخانه : 2188838411
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ملارد روستای بیدگنه شهریار شماره ثبتی -84 1243
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ كریم خان-پ113واحد5

كلید قفل

سیماران

1200 : تن

ساندویچ ساز برقی خانگی

سیماران

27000 : تن

تستر برقی (خانگی)

سیماران

200 : تن

پلوپز و آرام پز (توأم)

سیماران

30000 : تن

بخارپز

سیماران

60000 : تن

آسیاب برقی خانگی

سیماران

180000 : عدد

مخلوط كن برقی خانگی

سیماران

400000 : عدد

آب میوه گیری برقی خانگی

سیماران

150000 : عدد

همزن برقی خانگی

سیماران

1800000 : مترمربع

چرخ گوشت برقی خانگی

سیماران

40 : تن

قهوه جوش برقی

سیماران

500 : تن

چای ساز برقی

سیماران

850 : تن

پنكه خانگی پایه دار

سیماران

6000 : تن

اتوی بخار برقی

سیماران

5000 : تن

جاروبرقی خشك

سیماران

400000 : عدد

بخارشور

سیماران

6000 : تن

تبلت

سیماران

2000 : تن

پریز و دو شاخه خانگی

سیماران

300 : تن

پیجر

سیماران

100 : تن

گوشی درب بازكن صوتی

سیماران

100 : عدد

گوشی درب بازكن تصویری

سیماران

25000 : دستگاه

تقسیم كننده قدرت VHF

سیماران

10000 : دستگاه

آنتن گیرنده نوع V

سیماران

3500 : تن

تركیب كننده فركانس

سیماران

1000 : تن