سید جلال اخلاقی
درباره شرکت

id : 32821
نام : سید جلال اخلاقی
پروانه بهره برداری : 4541
تلفن کارخانه : 12666-3919
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج شهریارملاردویلای جنوبی نهم غربی پ 11
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات صابون سازی

سید جلال اخلاقی

500 : تن