پرتو خازن
درباره شرکت

id : 32671
نام : پرتو خازن
پروانه بهره برداری : 14213
تلفن کارخانه : 2165232566
تلفن دفتر مرکزی : 88882956
آدرس کارخانه : بلوارفروردین خ هفتم شرقی
آدرس دفتر مرکزی : خ گاندی كوچه یكم پلاك 14 ط 2

خازن

پرتو خازن

500 : دستگاه

خازنهای ثابت الكترونیكی

پرتو خازن

500 : دستگاه