مرتضی ارشیا
درباره شرکت

id : 32446
نام : مرتضی ارشیا
پروانه بهره برداری : 23191
تلفن کارخانه : 761712
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك قدس خ اصلی شماره 441
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشینهای برش

مرتضی ارشیا

20 : تن

ماشین الات چاپ

مرتضی ارشیا

20 : تن