طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی
درباره شرکت

id : 32333
نام : طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی
پروانه بهره برداری : 1669
تلفن کارخانه : 2146831211
تلفن دفتر مرکزی : 2122146616
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی قدس، خیابان صنعت یكم، پلاك ثبتی 1627 فرعی از 16 اصلی، پلاك 33
آدرس دفتر مرکزی : بلوارآفریقا خ تندیس پ11

اتصالات لوله از فلزات آهنی

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

40000 : عدد

مخازن فلزی تحت فشار غیر كروی (به جز مخازن مواد غذایی)

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

100000 : عدد

درزبند، كاسه نمد و آب بند مكانیكی فلزی

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

1000 : عدد

بوش سیلندر موتورهای صنعتی

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

1000 : عدد

چرخ دنده مخروطی مارپیچی

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

1000 : عدد

فایرهیتر

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

5000 : دستگاه

مبدل لوله و پوسته

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

1000 : دستگاه