ریسندگی نخ الهیه
درباره شرکت

id : 32247
نام : ریسندگی نخ الهیه
پروانه بهره برداری : 27788
تلفن کارخانه : 2146866468
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی گلبرگ-زاگرس، خیابان گلبرگ جنوبی، انتهای خیابان سهند نوین،سمت راست، پلاك 4
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ شهید بهشتی خ ش سرافراز خ سوم پلاك 12 واحد 2

تاپس اكریلیك

ریسندگی نخ الهیه

240 : دستگاه

نخ فرش ماشینی

ریسندگی نخ الهیه

300000 : عدد

فرش ماشینی

ریسندگی نخ الهیه

50 : هزار لیتر