سیمان فراز فیروزكوه
درباره شرکت

id : 32142
نام : سیمان فراز فیروزكوه
پروانه بهره برداری : 9869
تلفن کارخانه : 2216226925
تلفن دفتر مرکزی : 22761142
آدرس کارخانه : فیروزكوه كیلومتر5 جاده قائم شهر
آدرس دفتر مرکزی : خ دولت بین كاوه و قنات ساختمان 278 ط دوم

سیمان

سیمان فراز فیروزكوه

5000 : دستگاه