ایران پلاتین
درباره شرکت

id : 31988
نام : ایران پلاتین
پروانه بهره برداری : 59176 - 16
تلفن کارخانه : 2216229125
تلفن دفتر مرکزی : 88591114
آدرس کارخانه : شهرستان فیروزكوه ناحیه صنعتی فیروزكوه
آدرس دفتر مرکزی : شهرك غرب فاز 3 خ سیف كوچه 7 شماره 1129

پلاتین كنتاكتور

ایران پلاتین

34 : دستگاه

سوئیچ استارت

ایران پلاتین

40 : دستگاه

میله از پلاتین

ایران پلاتین

20 : عدد

میكرو سوئیچ

ایران پلاتین

100 : دستگاه

لیمیت سوئیچ

ایران پلاتین

30 : دستگاه