نصراله راجی
درباره شرکت

id : 31958
نام : نصراله راجی
پروانه بهره برداری : 118/11663
تلفن کارخانه : 2165462111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 2 جاده فردوس، سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 1 بلوار طالقانی، پلاك 313

فرآوری و طعم دار كردن گوشت

نصراله راجی

900 : تن

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

نصراله راجی

4000 : تن

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

نصراله راجی

3000 : تن

گوشت گاو چرخ شده

نصراله راجی

400 : تن

گوشت گوسفند چرخ شده

نصراله راجی

5000 : تن

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

نصراله راجی

3000 : تن

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

نصراله راجی

200 : تن

گوشت بوقلمون منجمد بسته بندی شده

نصراله راجی

3000000 : دستگاه

كالباس ماهی

نصراله راجی

30 : تن

سوسیس ماهی

نصراله راجی

30 : تن

ماهی كامل به صورت منجمد

نصراله راجی

180 : تن

برگر میگو

نصراله راجی

1500 : تن

سس

نصراله راجی

1500 : تن

ساندویچ

نصراله راجی

2000 : تن

برگر سویا

نصراله راجی

120000 : تن