خسروان عقیق
درباره شرکت

id : 3564
نام : خسروان عقیق
تلفن : ۰۲۱-۴۶۰۴۵۷۰۴
فکس : ۰۲۱-۴۶۰۴۵۷۰۴-۰۹۱۲۱۱۶۹۸۶۶
آدرس : تهران-میدان پونک-مجتمع تجاری اداری بوستان-بخش اداری-واحد ۷۶۲-۷۰۶-

سنگ مالاکیت

خسروان عقیق

- : سبز

گردنبند عقیق

خسروان عقیق

- : شجردریایی