ریخته گری تراکتورسازی ایران
درباره شرکت

id : 3540
نام : ریخته گری تراکتورسازی ایران
تلفن : 00984134295255 - 00984134215259
فکس : 00984134295255 - 00984134215259
آدرس : تبریز - کیلومتر 5 جاده سردرود - مجتمع تراکتورسازی ایران - شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

بدنه موتور شش سیلندر

ریخته گری تراکتورسازی ایران

- : انواع