پیشتازلاستیك گستر حسین انصاری
درباره شرکت

id : 31533
نام : پیشتازلاستیك گستر حسین انصاری
پروانه بهره برداری : 45542 - 16
تلفن کارخانه : 9121211947
تلفن دفتر مرکزی : 44498423
آدرس کارخانه : شهریار قریه فردوسی بر جاده آسفالته شهریار رباط كریم
آدرس دفتر مرکزی : فلكه دوم صادقیه بلوارفردوس مالكی جنوبی نبش نیلوفر پ 41

ماسك صنعتی

پیشتازلاستیك گستر حسین انصاری

1500 : تن

سایر محصولات پلاستیكی

پیشتازلاستیك گستر حسین انصاری

18000 : تن