پارس هرم
درباره شرکت

id : 31512
نام : پارس هرم
پروانه بهره برداری : 12817- 16
تلفن کارخانه : 19821-867399
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج شهریاربه اشتهاردپشت امامزاده بی بی سكینه روبروی مرغداری
آدرس دفتر مرکزی : شریعتی سیدخندان شماره 859

ماشین الات خط رنگ

پارس هرم

4020 : تن