پرتو شیمی
درباره شرکت

id : 3514
نام : پرتو شیمی
تلفن : 44545045
فکس : 44545045
آدرس : کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج،شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، خیابان شهید جلال، بن بست خوارزمی، پلاک 115، دارو سازی خوارزمی

رنگبرها

پرتو شیمی

- : انواع

حلال ها و تسریع کننده ها

پرتو شیمی

- : انواع

چربیگیرها

پرتو شیمی

- : انواع

پودر و مایع کشش

پرتو شیمی

- : انواع

فسفاته ها

پرتو شیمی

- : انواع