مهندسی گویان افزار
درباره شرکت

id : 31247
نام : مهندسی گویان افزار
پروانه بهره برداری : 123/52114
تلفن کارخانه : 215216713
تلفن دفتر مرکزی : 215216713
آدرس کارخانه : سه راه ورامین
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه یادگار امام بالاترازهمت نبش خ گلرخ پ 127

تجهیزات سوئیچینگ الكترونیكی

مهندسی گویان افزار

1300 : تن

تجهیزات سوئیچینگ VOIP/NGN/IMS

مهندسی گویان افزار

200 : تن

بردمدارات چاپی

مهندسی گویان افزار

3660 : تن