دیزل مولد امید
درباره شرکت

id : 3478
نام : دیزل مولد امید
تلفن : 2147626666
فکس : 2189787631
آدرس : تهران، خیابان مطهری، نرسیده به تقاطع مدرس، پلاک 270، طبقه چهارم، واحد 20