کيهان صنعت قائم
درباره شرکت

id : 3466
نام : کيهان صنعت قائم
تلفن : 021-88278708
فکس : 021-88653700
آدرس : تهران– بزرگراه جلال آل احمد - بين پاتريس و شهرآرا – ساختمان قائم - طبقه 4

ایفا

کيهان صنعت قائم

- : ایفا

رنو کامیونی

کيهان صنعت قائم

- : رنو کامیونی

اسکانیا

کيهان صنعت قائم

- : اسکانیا