لوازم پزشكی طب آشنای ممتاز
درباره شرکت

id : 31924
نام : لوازم پزشكی طب آشنای ممتاز
پروانه بهره برداری : 7738
تلفن کارخانه : 6429446
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرری انتهای خیابان شهیدقدسی پلاك 277
آدرس دفتر مرکزی : null

هات پلیت

لوازم پزشكی طب آشنای ممتاز

72000 : تن

تجهیزات وابزارازمایشگاهی طبی

لوازم پزشكی طب آشنای ممتاز

43333 : تن

دستگاه اب مقطرگیری

لوازم پزشكی طب آشنای ممتاز

37950 : تن