پارس چوب فدک
درباره شرکت

id : 3461
نام : پارس چوب فدک
تلفن : 22148770 -22148771
فکس : 22148772
آدرس : سعادت آباد، میدان فرهنگ، پایین تر از بانک پاسارگاد، ساختمان بیژن، طبقه ۲، واحد ۸

ترموود

پارس چوب فدک

- : انواع

رنگ مخصوص چوب

پارس چوب فدک

- : انواع

پارکت

پارس چوب فدک

- : انواع