قطعات محوری پارت سمنان
درباره شرکت

id : 3448
نام : قطعات محوری پارت سمنان
تلفن : 023-33652778
فکس : 023-33652504
آدرس : سمنان-شهرک صنعتی شرق-بلوار کارفرمایان-نبش خیابان توکل کد پستی : 3535175196

تسمه سفت کن

قطعات محوری پارت سمنان

- : تسمه سفت کن کامل موتور ۴۰۵

دو راهی ورودی آب

قطعات محوری پارت سمنان

- : دو راهی ورودی آب رانا

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی

قطعات محوری پارت سمنان

50 : تن

موتورهای برقی یونیورسال AC/DC

قطعات محوری پارت سمنان

500 : تن

اكسل عقب خودروی سواری

قطعات محوری پارت سمنان

500 : تن

اكسل جلو خودروی سواری

قطعات محوری پارت سمنان

150 : تن