غدیر خلیلی علی آباد وشركا
درباره شرکت

id : 31716
نام : غدیر خلیلی علی آباد وشركا
پروانه بهره برداری : 16663
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرری ج قم نرسیده به حسن آبادخ زارع یك كیلومترجلوتراولی
آدرس دفتر مرکزی : شهرری ج قم نرسیده به حسن آبادخ زارع یك كیلومترجلوتراولی

گونی پلی پروپیلن

غدیر خلیلی علی آباد وشركا

8000 : تن