عالی تحریر پارسیان
درباره شرکت

id : 31541
نام : عالی تحریر پارسیان
پروانه بهره برداری : 25141
تلفن کارخانه : 2156231914
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نارنجستان خیابان گلبرگ 7 پلاك 12 قطعه 348-349 R
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شریعتی- نبش شمالغرب پل سیدخندان- كوچه هوشیار- پلاك 1- واحد 11

خودكار معمولی

عالی تحریر پارسیان

150 : تن