طراحی مهندسی فراكوش صنعت پارس
درباره شرکت

id : 31534
نام : طراحی مهندسی فراكوش صنعت پارس
پروانه بهره برداری : 5862
تلفن کارخانه : 2156226142
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار ذكریای رازی ،كوچه بهار 7 ،قطعه TD225
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد بلوار ذكریای رازی كوچه بهار 7 قطعه TD225

واشر فولادی كم كربن

طراحی مهندسی فراكوش صنعت پارس

25000 : دستگاه

واشر فولادی پر كربن

طراحی مهندسی فراكوش صنعت پارس

25000 : دستگاه

واشر آلومینیومی

طراحی مهندسی فراكوش صنعت پارس

561000 : مترمربع