شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان
درباره شرکت

id : 31376
نام : شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان
پروانه بهره برداری : 123/36463
تلفن کارخانه : 2144386219
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار بهارستان،بلوار جمهوری اسلامی،شقایق 2،پلاك 3 قطعات TTF- 6/6 1 6/7
آدرس دفتر مرکزی : میدان حسن آباد ضلع شمالغربی پلاك12

بازسازی و نوسازی موتورهای دیزلی صنعتی

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

150 : تن

بازسازی و نوسازی لیفتراك

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

625 : تن

بازسازی دستگاه تولید گاز اكسیژن

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

500 : تن

بازسازی دستگاه تولید گاز نیتروژن

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

240 : تن

بازسازی ماشین ابزار

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

38 : تن

بازسازی و نوسازی ماشین آلات ریخته گری

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

6600 : تن

بازسازی ماشین های بافندگی

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

5000 : تن

بازسازی ماشین های تزریق پلاستیك

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

2700 : تن

بازسازی و نوسازی ژنراتورها و قطعات آن

شركت قطعه سازان صنعتی كیاكیسان

1728 : میلیون نخ