ستاره طلایی تعاونی الكترونیك معلولین
درباره شرکت

id : 31133
نام : ستاره طلایی تعاونی الكترونیك معلولین
پروانه بهره برداری : 3365
تلفن کارخانه : 12292526767-5287
تلفن دفتر مرکزی : 88825211
آدرس کارخانه : ج قم انتهای بلوار61 متری شورآبادمنطقه صنعتی پ 37
آدرس دفتر مرکزی : میدان 7 تیر ك مانی شماره 61 طبقه پنجم غربی

تلویزیون رنگی

ستاره طلایی تعاونی الكترونیك معلولین

600 : تن