سان الكترونیك شهیر
درباره شرکت

id : 31119
نام : سان الكترونیك شهیر
پروانه بهره برداری : 7719
تلفن کارخانه : 2166487292
تلفن دفتر مرکزی : 216648837
آدرس کارخانه : بلوار بهارستان بلوار استقلال قطعهTK 112
آدرس دفتر مرکزی : خ جمهوری روبروی فخررازی پ 1211 طبقه دوم

یخچال های كمپرسی خانگی با حجم كمتر از 250 لیتر

سان الكترونیك شهیر

2000 : دستگاه

یخچال های كمپرسی خانگی با حجم بیشتر از 340 لیتر

سان الكترونیك شهیر

500 : دستگاه

یخچال فریزر خانگی با حجم كمتر از 340 لیتر

سان الكترونیك شهیر

30000 : دستگاه

یخچال فریزر خانگی با حجم بیشتر از 340 لیتر

سان الكترونیك شهیر

3500 : دستگاه

یخچال فریزر ساید بای ساید

سان الكترونیك شهیر

15000 : دستگاه

ماشین ظرف شویی خانگی ثابت

سان الكترونیك شهیر

2500 : عدد

جاروبرقی خشك

سان الكترونیك شهیر

2500 : عدد

تلویزیون رنگی LCD

سان الكترونیك شهیر

150 : تن

تلویزیون رنگی LED

سان الكترونیك شهیر

200 : تن

تلویزیون سه بعدی

سان الكترونیك شهیر

600 : دستگاه

سیستم سینمای خانگی

سان الكترونیك شهیر

1000000 : عدد