رضاجویان
درباره شرکت

id : 31153
نام : رضاجویان
پروانه بهره برداری : 118/33151
تلفن کارخانه : 56231776
تلفن دفتر مرکزی : 56231776
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن 7 قواره 5 سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : خ فدائیان اسلام ایستگاه تهران خ افشار

مصنوعات سنگی

رضاجویان

894 : تن