دوارمحرك
درباره شرکت

id : 29994
نام : دوارمحرك
پروانه بهره برداری : 118/41434
تلفن کارخانه : 2188621561
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلواربوستان خ گلبن 8بلوك M قطعه 111پلاك 9
آدرس دفتر مرکزی : ونك خ ونك غربی پ61

بازسازی و نوسازی توربین

دوارمحرك

100 : تن