دنیا استیل طرح ایرانیان
درباره شرکت

id : 29991
نام : دنیا استیل طرح ایرانیان
پروانه بهره برداری : 118/19312
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوارنارنجستان گلبرگ 14 قطعه 245 آر
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد ، بلوار نارنجستان ، انتهای گلبرگ 14

دستگاه فتال مانیتورینگ پزشكی

دنیا استیل طرح ایرانیان

15000 : تن

الكتروكوتر

دنیا استیل طرح ایرانیان

2850 : تن

سرساكشن فلزی جراحی

دنیا استیل طرح ایرانیان

2850 : تن

آشكار ساز صدای قلب جنین

دنیا استیل طرح ایرانیان

3 : تن