حمید خوئی سعیدمحمدی پریا
درباره شرکت

id : 29924
نام : حمید خوئی سعیدمحمدی پریا
پروانه بهره برداری : 118/35164
تلفن کارخانه : 2188782531
تلفن دفتر مرکزی : 2188782531
آدرس کارخانه : شهرك شمس آباد بلوارنخلستان خ گلشید 3 قطعه 214-213 ام
آدرس دفتر مرکزی : افریقا بلوارمیرداماد خ تابان غربی پ 52 واحد یك

گیره هیدرولیك

حمید خوئی سعیدمحمدی پریا

15 : تن