حسن شمس حائری
درباره شرکت

id : 29862
نام : حسن شمس حائری
پروانه بهره برداری : 118/8394
تلفن کارخانه : 2156233365
تلفن دفتر مرکزی : 2166722286
آدرس کارخانه : بلوار گلستان - گلشن 13 - پلاك 14 - قطعه 39 M
آدرس دفتر مرکزی : خ امام خمینی نرسیده به میدان حسن اباد ك جهانگیرری پاساژ شهلائی طبقه زیر زمین پ4 شمس

لوله بازكن فنری

حسن شمس حائری

95 : تن

پرس هیدرولیكی

حسن شمس حائری

4 : تن

پرس مكانیكی(به جز پیچی و آربور)

حسن شمس حائری

240 : تن

دستگاه جوشكاری الكتروفیوژن

حسن شمس حائری

540000 : عدد