حسن اسدالهی دهقی
درباره شرکت

id : 29851
نام : حسن اسدالهی دهقی
پروانه بهره برداری : 118/11295
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قم باقرابادمجتمع تجریشی انتهای خ اول دست چپ پلاك 97
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشینهای دوخت چرخهای خیاطی

حسن اسدالهی دهقی

1000 : تن