بهسازین تهران
درباره شرکت

id : 29546
نام : بهسازین تهران
پروانه بهره برداری : 7141
تلفن کارخانه : 2156231285
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار سروستان-بلوار مهستان-گلسرخ11- قطعه 58
آدرس دفتر مرکزی : تهران، اتوبان تهران قم، شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان ، گل سرخ 11

چراغ های LED دار

بهسازین تهران

1000 : دستگاه

چراغ جلوی خودرو سبك و نیمه سنگین

بهسازین تهران

7000 : دستگاه

تجهیزات هشدار و ایمنی خودرویی بصری

بهسازین تهران

2000 : دستگاه