افق صنعت مدیسا
درباره شرکت

id : 29331
نام : افق صنعت مدیسا
پروانه بهره برداری : 4382
تلفن کارخانه : 2156231142
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نخلستان خیابان گلشید7 اولین سه راهی سمت چپ پلاك 31 قطعه 161 از بلوك R
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد-بلوارنخلستان-خیابان گلشید7-پلاك31-قطعه161ازبلوكR

دستگاه مانیتورینگ فشار خون غیر تهاجمی

افق صنعت مدیسا

1500000 : عدد

دستگاه تست قند خون

افق صنعت مدیسا

500000 : عدد