سرما آفرین
درباره شرکت

id : 33
نام : سرما آفرین
تلفن : اداره فروش: 88762031 ، 88762038
فکس : اداره روابط عمومي: 88762034
آدرس : تهران، خيابان خرمشهر غربي شماره 194 – کدپستي 44916-15337

چیلر تراکمی

سرما آفرین

- : انواع تناژها

پکیج های برودتی

سرما آفرین

- : انواع

هواساز

سرما آفرین

- : مدل

کندانسور هوایی

سرما آفرین

- : انواع

فن کوئل

سرما آفرین

- : انواع بالا زن و روبرو زن

برجهای خنک کننده

سرما آفرین

- : انواع

هواساز

سرما آفرین

_ : عدد

فن كوئل

سرما آفرین

_ : عدد

چیلر

سرما آفرین

_ : عدد

كندانسور هوائی

سرما آفرین

_ : عدد

برج خنك كننده

سرما آفرین

_ : عدد

پكیج سرمائی

سرما آفرین

_ : عدد