ابراهیم صالحی گل
درباره شرکت

id : 29198
نام : ابراهیم صالحی گل
پروانه بهره برداری : 118/31582
تلفن کارخانه : 56231996
تلفن دفتر مرکزی : 56231996
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن 13 پلاك 41
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن 13 پلاك 41

مصنوعات سنگی

ابراهیم صالحی گل

220 : تن