یاس استیل نیكوكار
درباره شرکت

id : 29178
نام : یاس استیل نیكوكار
پروانه بهره برداری : 114/11/63291
تلفن کارخانه : 2156419118
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار صنعت - خ گلریز - نبش بوستان - قطعه B27
آدرس دفتر مرکزی : بلوارصنعت،خ گلریز، نبش بوستان،قطعهB27

سینك ظرف شویی یك لگنه فلزی

یاس استیل نیكوكار

18000 : عدد

سینك ظرف شویی دو لگنه فلزی

یاس استیل نیكوكار

80000 : تن

هود برقی خانگی

یاس استیل نیكوكار

660 : تن

فر خوراك پزی برقی خانگی

یاس استیل نیكوكار

540 : تن

اجاق های ماكروویو خانگی

یاس استیل نیكوكار

900 : تن

اجاق گاز فردار

یاس استیل نیكوكار

1335 : تن

اجاق گاز توكار

یاس استیل نیكوكار

1500 : تن

كولر گازی

یاس استیل نیكوكار

1500 : تن

تلویزیون رنگی LED

یاس استیل نیكوكار

700 : تن