مهندسی ستیل ترونیكس
درباره شرکت

id : 29118
نام : مهندسی ستیل ترونیكس
پروانه بهره برداری : 114/11/72572
تلفن کارخانه : 88743836
تلفن دفتر مرکزی : 88743836
آدرس کارخانه : بلوار صنعت،خیابان نور،خیابان سرو،قطعهA42
آدرس دفتر مرکزی : خ سهروردی جنوبی نبش مطهری شماره 247 ط سوم

منبع تغذیه

مهندسی ستیل ترونیكس

14000 : تن