محمدفواد انصاری همدانی
درباره شرکت

id : 29158
نام : محمدفواد انصاری همدانی
پروانه بهره برداری : 114/11/32445
تلفن کارخانه : 2156391835
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ارغوان 4 پلاك14 B
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نصیرابد-ارغوان4-پلاك 21

روغن خام هسته انگور

محمدفواد انصاری همدانی

1250 : تن

روغن خام هسته انار

محمدفواد انصاری همدانی

20 : تن

روغن خام هسته خرما

محمدفواد انصاری همدانی

15 : دستگاه

روغن مایع هسته سنجد

محمدفواد انصاری همدانی

35 : دستگاه