محمد مهدی قاسمی
درباره شرکت

id : 29133
نام : محمد مهدی قاسمی
پروانه بهره برداری : 6213
تلفن کارخانه : 2156423654
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهریارجاده كهنزنرسیده به سه راه آدران جنب رنگسازی خوش
آدرس دفتر مرکزی : شهریارجاده ?هنزنرسیده به سه راه آدران جنب رنگسازی خوش

ساعت دیواری

محمد مهدی قاسمی

500 : تن