کارتن پارس ایران
درباره شرکت

id : 327
نام : کارتن پارس ایران
تلفن : ۰۹۱۲۲۱۴۶۶۵۸ – ۳۷۳۰۸۰۸۰(۰۲۶)
فکس : ۰۹۱۲۲۱۴۶۶۵۸ – ۳۷۳۰۸۰۸۰(۰۲۶)
آدرس : تهران ، شهریار ، بعد از صفا دشت،خيابان ارس، شماره ۳۸