كمیسان فرهنگ فیروزی
درباره شرکت

id : 28951
نام : كمیسان فرهنگ فیروزی
پروانه بهره برداری : 114/11/39449
تلفن کارخانه : 22148264
تلفن دفتر مرکزی : 22148264
آدرس کارخانه : ج ساوه7كیلومتربعدازرباطكریم منطقه صنعتی شهرجدیدپرند
آدرس دفتر مرکزی : خ افریقا ارمغان شرقی ساختمان شماره 14 طبقه نهم

مواد بكاررفته درتكمیل منسوجات

كمیسان فرهنگ فیروزی

1000 : دستگاه

نرم كننده های نساجی

كمیسان فرهنگ فیروزی

15000 : دستگاه

یكنواخت كننده های نساجی

كمیسان فرهنگ فیروزی

1000 : دستگاه

رزین الكید

كمیسان فرهنگ فیروزی

7000 : دستگاه

پلیمرهای استات وینیل-رزین پلی وینیل استات

كمیسان فرهنگ فیروزی

2000 : دستگاه

روغن الیف

كمیسان فرهنگ فیروزی

15000 : دستگاه

دی اكتیل فتالات DOP

كمیسان فرهنگ فیروزی

1000 : دستگاه

رزین ملامین فرمالدئید

كمیسان فرهنگ فیروزی

1000 : دستگاه

اسید بوریك

كمیسان فرهنگ فیروزی

1000 : دستگاه

دستگاه تقطیر

كمیسان فرهنگ فیروزی

1000 : دستگاه

مایع پاك كننده چربی دست

كمیسان فرهنگ فیروزی

210000 : تن