فیض اله یاوری
درباره شرکت

id : 28924
نام : فیض اله یاوری
پروانه بهره برداری : 114/11/6339
تلفن کارخانه : 2156325632
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار صنعت خیابان فرخنده خیابان صنوبر قطعه C67
آدرس دفتر مرکزی : ج آبعلی خ سازمان آب خ 5 شیدایی بن بست اول پ 18

سیستم دزدگیراژیردزدگیر

فیض اله یاوری

25000 : تن

رادیو پخش خودرو

فیض اله یاوری

65000 : تن