صنایع رایانه فراسو
درباره شرکت

id : 28779
نام : صنایع رایانه فراسو
پروانه بهره برداری : 123/33241
تلفن کارخانه : 2156418361
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز2بلوار صنعتگران بلوار فن آوران خ صنوبرقطعات 46 و 45 و 44 سی
آدرس دفتر مرکزی : تهران بلوار آفریقا خیابان ناوك شماره 17

صندوق فروشگاهی دیجیتالی

صنایع رایانه فراسو

60000 : تن

رایانه رومیزی

صنایع رایانه فراسو

35000 : تن

تبلت

صنایع رایانه فراسو

60000 : تن

نمایشگر LCD

صنایع رایانه فراسو

150000 : تن

صفحه كلید بی سیم RF

صنایع رایانه فراسو

500 : دستگاه

صفحه كلید بی سیم بلوتوس

صنایع رایانه فراسو

700 : تن

صفحه كلید با سیم

صنایع رایانه فراسو

3000 : تن

موس اپتیك بی سیم RF

صنایع رایانه فراسو

60000 : عدد

موس اپتیك بی سیم بلوتوس

صنایع رایانه فراسو

480 : تن

موس اپتیك باسیم

صنایع رایانه فراسو

2500 : تن

موس لیزر بی سیم RF

صنایع رایانه فراسو

500 : تن

موس لیزر بی سیم بلوتوس

صنایع رایانه فراسو

24 : تن

موس لیزر باسیم

صنایع رایانه فراسو

80 : تن

شارژر همراه

صنایع رایانه فراسو

120 : تن

گیرنده دیجیتال زمینی

صنایع رایانه فراسو

90 : تن

بلندگوی رایانه

صنایع رایانه فراسو

720 : تن